Ženska i dječja bolnica Qingdao

hhhrt (2)
hhhrt (3)

Ženska i dječja bolnica Qingdao, ranije poznata kao Qingdao Women and Children's Medical Center, nastala je spajanjem porodilišta Qingdao, Dječje bolnice Qingdao, Centra za zdravlje materinstva i djeteta Qingdao i Instituta za planiranje obitelji Qingdao. To je sada bolnica s tri bolnice koja uključuje medicinsko liječenje, zdravstvenu zaštitu, rehabilitaciju, znanstvena istraživanja i podučavanje.

Ženska i dječja bolnica Qingdao nastala je spajanjem rodilišta Qingdao, Dječje bolnice Qingdao, Zdravstvenog centra za majčinstvo i dijete Qingdao i Instituta za planiranje obitelji Qingdao. Trenutno postoje 3 odjeljenja.

Ima kompletan set odjela u bolnici, s više od 40 specijaliziranih kliničkih odjela i zdravstvenih odjela za porodništvo i ginekologiju, pedijatriju. Stoga ženama i djeci možemo pružiti medicinske, zdravstvene i rehabilitacijske usluge na sveobuhvatan način. Među njima je 6 provincijskih ključnih kliničkih posebnih odjela i ključnih specijalnosti (kardiovaskularna kirurgija, porodništvo, dječja interna medicina, dječji srčani centar, odjel za novorođenčad, centar za reproduktivnu medicinu), 1 ključni odjel A-klase za komunalnu medicinu i zdravstvo (dječje srce centar), 5 ključnih odjela u kategoriji B (neonatalna, reproduktivna medicina, akušerstvo, dječja hematološka onkologija i dječja zdravstvena njega).

hhhrt (1)
hhhrt (4)