• Instrument and equipment disinfection warehouse

    Skladište za dezinfekciju instrumenata i opreme

    DONEAX-ovu komoru za dezinfekciju instrumenta i opreme za impulsno svjetlo PulseIn-C1 pokreće PulseIn-D, sterilizacijski robot PulseStrike 360, tako da se može lako dezinficirati i premjestiti u brzom ciklusu od 5 minuta. Instrumenti i oprema za višekratnu upotrebu mogu smanjiti površinu opreme. Mikrobiološko opterećenje, učinkovito protiv C. diff, MRSA, CRE, VRE i raznih drugih otpornih bakterija. 1) Dezinficirajte razne vrste opreme i kreveta s velikim kontaktima, poput prijenosnog x-stroja, ventila ...