• Mobile air laminar flow machine AirH-Y4000H

  Pokretni stroj za laminarni protok zraka AirH-Y4000H

  1) Upotrijebite profesionalnu tehnologiju fotokatalizatora za dezinfekciju, sterilizaciju i uklanjanje neobičnog mirisa i tehnologiju čišćenja zraka anionima

  2) Originalna UV LED, metode dezinfekcije fotokatalizatorom, visoka učinkovitost, sigurnost, zaštita okoliša

  3) Filtracija filtracije PM0,3 visoke učinkovitostiPM0.12

  4) Vrijeme pokretanja i zaustavljanja, suživot čovjek-stroj

  5) Količina cirkulirajućeg zraka veća od 4000 m³/ h

 • Mobile air laminar flow machine  AirH-Y2000H

  Pokretni stroj za laminarni protok zraka AirH-Y2000H

  1) Upotrijebite profesionalnu tehnologiju fotokatalizatora za dezinfekciju, sterilizaciju i uklanjanje neobičnog mirisa i tehnologiju čišćenja zraka anionima

  2) Izvorni UV 253,7, UV LED, fotokatalizator tri metode dezinfekcije, visoka učinkovitost, sigurnost, zaštita okoliša

  3) Filtracija filtracije PM0,3 visoke učinkovitostiPM0.12

  4) Vrijeme pokretanja i zaustavljanja, suživot čovjek-stroj

  5) Količina cirkulirajućeg zraka veća od 2000 m³/ h