Poljoprivredno sveučilište Heilongjiang Bayi

Poljoprivredno sveučilište Heilongjiang Bayi koje se naziva Poljoprivredno sveučilište Bayi (HBAU) redovno je redovno sveučilište u provinciji Heilongjiang, s cjelovitim sustavom obrazovanja za osposobljavanje prvostupnika, magistara i doktora. to je prva skupina nacionalnih pilot sveučilišta za reformu "Plana obrazovanja i osposobljavanja za izvrsne poljoprivredne i šumarske talente", nacionalnog "Projekta izgradnje osnovnih kapaciteta koledža i sveučilišta u središnjoj i zapadnoj regiji" i nacionalnih diplomanata 'zapošljavanje tipično iskustvo fakulteti i sveučilišta.

yt
htr (1)

Škola je izgrađena 1958. godine. Od ožujka 2020. škola ima površinu od 1,204 milijuna četvornih metara, površine 380.000 četvornih metara i vrijednosti osnovnih sredstava od 1,16 milijardi juana. Postoji 47 dodiplomskih smjerova, 2 discipline prve razine ovlaštene za doktorski studij i 8 disciplina prve razine ovlaštene za magisterij; ima 1397 članova fakulteta; više od 14.600 redovnih studenata preddiplomskih studija i 1.700 studenata različitih vrsta.

htr (2)